ATSO 21.Grup (Metal, makine ve teknik imalatı) Meslek Komitesi Ağustos ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi. Toplantıda taahhüt işlerinde faaliyet gösteren işletmelerin kur farkından dolayı yaşadıkları sıkıntılar ele alındı.

Komite üyeleri, 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ülkemizin de içinde bulunduğu COVID-19 pandemisinin özellikle 21.Gruba bağlı sektörler ile birlikte diğer sektörler üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisi açısından onarılması güç bir hasara neden olabileceği, ekonomik faaliyetlerini sonlandırmak durumunda kalan her bir işletmenin kendisiyle birlikte etkileşim içinde olduğu pek çok işletmeyi de zora düşüreceği, bu nedenle değer zinciri yaklaşımı içinde tüm işletmeleri ayakta tutacak realist çözümlere odaklanmanın şart olduğu ifade edildi.

Komite üyeleri, son dönemde ülkemizde döviz kurunda meydana gelen aşırı artışla birlikte özellikle üretimde kullanılan ithal hammadde girdi maliyetlerinin de arttığını, bunun yanında diğer yüksek maliyetler de göz önüne alındığında sektörlerde ticari faaliyet sürdürebilmenin oldukça güç hale geldiğini dile getirdi. Ayrıca, hem devlete hem de kamuya taahhüt işi yapan bu tür firmaların mevcut durumdan olumsuz etkilendikleri ve zarar ettikleri vurgulandı.

Bu bağlamda; “Kur farkından kaynaklanan olumsuzlukların önlenebilmesi için devletimiz tarafından pandemi sürecinde uygulanan birçok destekte olduğu gibi her türlü taahhüt işlerinde faaliyet gösteren işletmelerin kur farkından dolayı oluşabilecek zararlarının da giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği” ifade edildi.

Komite, söz konusu önerinin TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na yazılı olarak iletilmesi konusunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.