ATSO 40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesinin Ağustos ayı olağan toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirildi. Toplantıda komite üyeleri tarafından sektörel konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Komite üyeleri, 4/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince kısa dönem ve uzun dönem ikamet izni başvurularında yaptırılması gereken özel sağlık sigortası sözleşmelerinin belirlenen teminatlarının günümüz şartlarına göre düşük kaldığını, ayrıca muafiyet oranlarının da yüksek olduğunu ifade etti.

Sektör temsilcileri, teminat oranlarının yükseltilmesi, muafiyet oranlarının ise düşürülmesi gerektiğini belirterek, bu sayede hem prim oranlarının artacağı, hem de müşteri mağduriyetlerinin ortadan kalkacağını dile getirdi.

Konuyla ilgili önerilerin değerlendirilmesi ve gerekli girişimlerde bulunulması maksadıyla TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne yazı yazılması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Türk vatandaşları, Ukrayna’ya girişte “teminat” sorunu yaşıyor

Toplantıda ayrıca Komite üyelerine müşterilerinden gelen şikayetlerde, Ukrayna’ya gidecek olan T.C. vatandaşları için ülkemizde faaliyet gösteren sigorta şirketleri tarafından tanzim edilen sağlık seyahat sigortalarında bütün Avrupa Birliği ülkelerinin kabul ettiği yurt dışına giden vatandaşlarımızın 30.000 Euro teminatlı ve Covid-19 teminatı da dahil olan yurtdışı sağlık seyahat poliçesi yapılmasına rağmen, Ukrayna devleti tarafından söz konusu bu poliçelerin kabul edilmediği ve çok daha düşük teminatlı Covid-19 sigorta poliçesi istendiği bildirildi.

Sigorta acenteleri tarafından tanzim edilen ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinin de kabul ettiği sağlık seyahat sigortası poliçelerinde Covid-19 teminatı olmasına rağmen Türk vatandaşlarının vize istemeyen Ukrayna’ya girişlerde sorun yaşadığı dile getirildi.

Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna’ya seyahatleri esnasında bütün Avrupa Birliği ülkelerinin kabul ettiği ve Covid-19’a bağlı riskler içeren standart seyahat sağlık sigorta poliçelerinin dikkate alınması, vatandaşlarımızdan söz konusu sağlık seyahat sigortası poliçeleri dışında başka bir sigorta poliçesi istenmemesi ve ülkelerine girişlerinde yardımcı olunması konusunda destekleri için TOBB aracılığıyla Ukrayna Başkonsolosluğu nezdine gerekli girişimlerde bulunulması konusunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin her iki önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.