ATSO 43.Grup (Mimarlık Faaliyetleri) Meslek Komitesi, Temmuz ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Komite üyeleri toplantıda pandemi sürecinde yaşanan ekonomik durgunluğun da etkisiyle proje müelliflerinin (mimar, inşaat mühendisi, mekanik mühendisi, elektrik mühendisi) kendi bölgeleri dışında görev yapmalarının bir gereklilik haline geldiğini ifade etti.

Faaliyet gösterilen şehir dışında yapılmış olan projelerin müellif haklarından doğan belediye, proje ruhsat ve iskan imzaları için il dışına çıkmadan bağlı bulunulan şehirlerdeki belediye ve oda temsilciliklerinde de e-imza atma olanağı sunulmasını öneren üyeler, önerinin gerçekleşmesi halinde şehirlerarası yolculukta harcanacak zaman ve maliyetin de önüne geçilebileceğini dile getirdi.

Meslek Komitesi önerisinin değerlendirilmesi için TOBB aracılığıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimi başlattı.