ATSO 30.Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesi Aralık ayı online toplantısında sektörün durumu değerlendirildi.

Komite üyeleri toplantıda, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün gerek yarattığı katma değer, gerekse istihdam açısından ülkemizin önemli sektörlerinden birisi olduğu vurgulandı.

Sektörler arası ilişkilerin de inşaat sektörünün kalitesini ve verimliliğini birinci derecede etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten üyeler, buna rağmen yüklenici inşaat firmalarının kendilerine girdi sağlayan beton firmalarının zaman zaman hatalı pazarlama ve satış politikalarına maruz kalabildiklerini dile getirdi.

Üyeler bu durumu şu şekilde açıkladı: “Bir bina inşaatında yüklenici firmanın inşaatta kullanılacak beton için sözleşmesiz olarak (Piyasada genellikle sözleşmesiz alım yapılmaktadır) beton firması ile anlaştığında, betonun dökülme esnasında (şantiye şefi, beton firması ile yapı denetim firması yetkililerinin eşliğinde) denetim firması tarafından getirtilen lisanslı laboratuvar yetkililerinin numuneyi almaya geç geldiği ve bu zaman zarfında betonun donmaması için miksere su verilmesi nedeniyle son zamanlarda beton mukavemetinin projede olması gerekenden daha aşağıda çıktığı, alınan numunelerin 7. ve 28. günlerde projede olması gerekenin altında bir değerde çıkması halinde bu sefer de karot numunesi alınmasına gereksinim duyulduğu, bunun da her seferinde ekstra bir maliyete neden olduğu belirtilmiştir.

Beton kalitesindeki artışın inşaat kalitesini de arttıracağından depreme dayanıklı yapı üretiminin de o derece mümkün olacağına değinilerek, betonun miksere ilk girdiği anda numune alınması, söz konusu numunelerin T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın laboratuvarlarında analiz edilmesi, beton firmalarının yönetmelikte belirtilen değerlerin altında döktükleri betonlardan sorumlu tutularak inşaat firmalarına verilen zararın taraflarından karşılanması, lisanslı laboratuvarların da numune alımına zamanında gelerek işlerini ciddiye almaları yönünde uyarılması önerilmiştir.”

Komite üyeleri, önerinin TOBB aracılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.