7.Grup (Ekmek, un ve unlu mamuller) Meslek Komitesi, grup üyelerinden gelen taleplerde, ham madde fiyatlarının son günlerde aşırı artması nedeniyle “Unlu Mamuller Azami Fiyat Tarifesi” belirlenmesini önerilmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ve Odamız çalışma sahasındaki ilçelerde uygulanmak üzere Odamız üyesi fırın işletmeciliği sektörüne yönelik “Unlu Mamuller Azami Fiyat Tarifesi” belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma ve maliyet hesapları sonucunda komite, aşağıdaki tarifeyi uygun görerek odamız yönetim kuruluna sundu.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin önerisini uygun buldu.