Ticaret Bakanlığı tarafından devreye alınan yeni hizmet ile vatandaşlar, bilgileri dışında şirket ortağı, işletme sahibi veya yetkili olarak eklenmelerini engelleyebilecek.

Bakanlık, MERSİS kapsamındaki hizmetlerine “Şirket veya Ticari İşletmelerde Ortak/Yetkili Olunmasının Engellenmesine Yönelik Kısıtlama İşlemleri” de ekledi.

MERSİS üzerinden başlatılan şirket ve işletme kuruluş veya değişiklik başvurularında, ortak veya yetkili olacak kişinin bilgileri kimlik numarası ile sorgulanarak sisteme ekleniyordu.

Kimliğini çaldıran, kaybeden veya kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasından endişe duyan vatandaşların, istekleri dışında ticaret sicili işlemlerinde ortak veya yetkili olarak eklenmelerinin engellenmesi için fiziki olarak ticaret sicili müdürlüklerine başvurmaları ve MERSİS’te kimlik numaraları üzerine kısıt koydurmaları gerekiyordu.

Devreye alınan yeni hizmetle vatandaşlar, ticaret sicili müdürlüklerine gitmeden kendi e-Devlet hesapları üzerinden kimlik numaraları üzerine elektronik ortamda kısıtlama getirebilecekler. Vatandaşlar bu sayede bilgileri dışında şirket ortağı/işletme sahibi veya yetkili olarak eklenmelerini anlık olarak engelleyebilecek.

Yine söz konusu hizmet kullanılarak daha önce eklenen kısıtlamanın kaldırılması da mümkün olacak.