Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 14.Grup (Akaryakıt ve Gaz Ürünleri) Meslek Komitesi Ekim ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Toplantıda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 26.10.2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, ilgili yönetmeliğin tadilat başlıklı 4 numaralı ekinin 4.18.1. maddesinde konuyla ilgili yapılan düzenlemede; “Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun (BM/AEK) 1958 Cenevre Anlaşması çerçevesinde yayımlanan BM/AEK Regülasyonu 67 ve BM/AEK Regülasyonu-110’da belirtilen emniyet ve teknik esaslar dikkate alınarak, araçlarda alternatif yakıt olarak kullanılmak üzere, Likit Petrol Gazı (LPG), Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) tadilatı yapılabilir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak LPG/CNG tadilatlarında, LPG/CNG dolum ağzının aracın alt kısmında bulunmaması gerekmektedir.” ibaresinin yer aldığı hatırlatıldı.

2016 yılında çıkartılan mevzuat hükmü gereği, LPG dönüşümü yapılan sıfır ve 2.el araçlarda LPG dolum ağızlarının bir standarda bağlanarak mevzuat hükmü ile benzin veya motorin dolum ağızlarının yanına montajının yapılmasının sağlandığı belirtilerek, bu montaj neticesinde de araçların muayeneden geçebildikleri ifade edildi.

Ancak 2016 yılı ve öncesinde tadilat yaptırmış araçlar için böyle bir standardın olmadığını belirten Komite Üyeleri, çıkarılacak bir mevzuat hükmü ile bu standartlara uygun olmayan LPG’li araçların araç muayenesinden geçmemesi önerisinde bulundu.

Ayrıca LPG dolum yerlerinin araç altında olması nedeniyle bu işlerde çalışanların yaşadıkları tehlike ve sağlık sorunlarının dolum yerinin değiştirilmesiyle ortadan kalkacağına değinilerek, LPG’li araçların büyük bir kısmında dolum yerinin altta yer alması nedeniyle çalışanların gaz yanığı, bel ve diz ağrısı gibi tehlike ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı vurgulandı. Komite üyeleri konunun TOBB aracılığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmek üzere Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.