ATSO 32.Grup (Konut ve İşyeri Yapı Kooperatifleri) Meslek Komitesi Ekim ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Toplantıda, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na tabi kooperatiflerin en geç 2020 Haziran ayı sonuna kadar yapmak zorunda oldukları 2019 yılı ile ilgili genel kurullarının pandemi nedeniyle 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yer alan 7244 sayılı kanunun 2/1-d maddesiyle 31/07/2020 tarihine kadar ertelendiğini belirten Komite üyeleri, bu madde ile ilgili Bakanlığa üç aya kadar ilave erteleme yetkisi verildiği, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde ertelenen genel kurulun 2020 Ekim ayı sonuna kadar yapılması gerektiği ve söz konusu genel kurula kadar mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının devam edeceğini dile getirdi.

Ertelemenin 31/07/2020 tarihinde sona ermiş olması nedeniyle Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında genel kurullarının yapılmaya başlandığı ve bazı kooperatiflerin de genel kurul toplantılarını yaptıklarını ifade eden Komite üyeleri, ancak çok sayıda kooperatifin de ertelemenin geleceğini düşüncesiyle genel kurul tarihlerini Ekim ayının sonuna doğru yapmayı planlayarak bir ay önceden genel kurul gündemlerini taahhütlü olarak ortaklarına gönderdiklerini belirtti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı’nın 02/10/2020 tarih, 16230 sayılı ve “Koronavirüs Ek Tedbirleri” konulu Genelgesiyle kooperatif genel kurullarının 01/12/2020 tarihine kadar ertelendiği bildirildi.

Komite üyeleri, Ticaret Bakanlığı tarafından 31/10/2020 tarihine kadar işletme kooperatiflerinin genel kurullarının ertelenerek, bu tarihi müteakip üç ay içinde genel kurullarının yapılması gerektiği ve erteleme ile genel kurul yapılıncaya kadar organların görev, yetki ve sorumluluklarının devam edeceğinin ifade edildiğini, ancak bunun yanında 01 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenen yapı kooperatiflerinin genel kurullarının hangi tarihe kadar yapılacağı konusunda bir açıklık bulunmadığını dile getirdi.

Komite üyeleri, bu durumda, kooperatifler ve üst kuruluşlarının olağan genel kurul toplantılarının her hesap devresi sonundan itibaren 6 ay içerisinde ve en az yılda bir defa yapılması zorunluluğunu yerine getirmeyen ve ortakları bu 6 aylık süre içerisinde toplanacak şekilde olağan genel kurul toplantısına çağırmayan yönetim kurulu üyeleri için cezai yaptırım uygulanabilmesinin de gündeme gelebileceğine değinerek, 2019 ve 2020 genel kurul toplantılarının 2021 yılı Ocak – Haziran ayları arasında yapılmasını önerdi.

Bahse konu önerinin bir yazı ile TOBB aracılığıyla T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.