TÜİK tarafından açıklanan konut satış verilerine göre Ağustos ayında Türkiye genelinde yapılan toplam konut satışları bir önceki aya göre %31,2, geçen yılın Ağustos ayına göre ise %17 oranında azalarak 141.400 adet olarak gerçekleşmiştir. Toplam konut satışları 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre  %21,72 azalarak 801.995 adet olarak gerçekleşmiştir.

Antalya’da gerçekleşen konut satışları ise bir önceki aya göre %12,12 artarken, geçen yılın aynı ayına göre %9,31 azalışla 5.487 adet olmuştur. 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise toplam konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre %20,15 azalarak 43.615 adet olmuştur.

Bu verilere göre Antalya toplam konut satışlarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada yer almaktadır.

Yüksek Faiz, Kredili Konut Satışlarını Olumsuz Etkilemeye Devam Ediyor

Antalya genelinde Ağustos ayında 872 adet ipotekli konut satışı gerçekleştirilirken, bu sayı toplam konut satışları içerisinde %15,89 bir paya sahip olmaktadır. İpotekli konut satışları geçen yıla oranlandığında %59,92’lik bir düşüş olduğu görülmektedir.

Türkiye genelinde ise geçen yılın Ağustos ayında 76.019 adet olan ipotekli konut satışları, 2021 Ağustos ayında geçen yıla göre %63,98 azalarak 27.375 olarak gerçekleşmiştir.

Yabancılara Konut Satışı

Ağustos ayında Türkiye genelinde toplam konut satışları içerisindeki yabancılara yönelik konut satış payı, geçen yıla göre %50,68 oranında artarak 5.866 adet olarak gerçekleşirken Antalya’da ise %45,75’lik bir artışla 976 adet olmuştur. Bu sonuçla Antalya yabancılara konut satışlarında İstanbul’un ardından ikinci sırada yer almaktadır.

Her ne kadar Antalya’nın yabancılara yönelik konut satışlarında geçen yıla göre rakamsal bir artış yaşanmış olsa da oransal olarak bakıldığında yabancıların Antalya’ya yönelik ilgisinde bir azalış olduğu göze çarpmaktadır.

Öyle ki Ağustos ayında 976 adet olan yabancılara konut satışı, Türkiye’deki toplam satışların %16,6’sına denk gelmektedir. Türkiye’deki yabancı konut satışları artarken Antalya’nın bu satışlardaki payının azalması, yabancıların giderek Antalya haricindeki şehirlere olan ilgisinin artmaya başladığı şeklinde de yorumlanabilir.

Araştırma ve Ticaret Geliştirme Müdürlüğü