Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 37.Grup (Restaurant, yiyecek-içecek ve eğlence hizmetleri) Meslek Komitesi Haziran ayı olağan toplantısında komite üyeleri tarafından, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayan yeni düzenlemenin 8 Haziran 2022 tarihli TBMM genel kurulunda kabul edilerek, Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici maddeyle uygulamaya konulduğu ve konutlarla sınırlı olan bu kira artışlarına %25 oranında bir üst sınır getirildiğini ifade edildi.

Konut kiralarına üst limit getiren bu düzenleme ile işyerlerinin kapsam dışında bırakıldığını kaydeden üyeler, yakın geçmişten yola çıkarak, pandeminin yoğun olduğu dönemde de, kiracı olan sektör mensuplarının mülk sahipleri ile karşı karşıya bırakıldığını belirterek, kiraların belirlenmesinde devlet tarafından bir düzenleme getirilmemesinin toplumsal barışın sağlanması bakımından ciddi sıkıntılar yaşattığını hatırlattı. Üyeler, karlılığı üretim gibi yüksek olmayan sektörün, enflasyonist piyasa şartlarında kira artışları ile mücadele şansının kalmadığını ifade etti.

Restaurant, yiyecek-içecek ve eğlence hizmetleri sektörünün, yüksek rakamlarla kiraladıkları ve üzerine bir de yatırım yaparak daha cazip hale getirdiği işyerlerini bırakarak başka bir yere geçmelerinin ise hemen mümkün olamayacağını söyleyen komite üyeleri, beş yılını doldurmuş kiracıların dahi mülk sahipleriyle ortak bir noktada buluşamadığını, kira fiyatlarının maliyete yansıtılmasıyla enflasyonun da tetiklendiğini belirtti.

37. Grup Komite üyeler, konut kiralarında yapılan düzenlemenin işyerleri için de yapılması yönündeki komite önerisinin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmesi talep ettiler.

AVM Kiracılarından Alınan ‘Ortak Alan’ Giderlerindeki Artış

Toplantıda ayrıca üyeler tarafından, açılımları ve detayları belirtilmemekle birlikte AVM kiracılarından ortak alan adı altında alınan giderlerin sektöre ekstra külfet getirdiği vurgulanarak, pandemi öncesi %2’lerde seyreden bu giderlerin günümüz şartlarında yüzde 10 seviyelerine çıktığı, m² başına sabit bir fiyat belirlenmek suretiyle T.C.Ticaret Bakanlığı’nca ivedi olarak bir çalışma yapılması gerekliliğine dikkat çekildi.

Komitenin önerilerinin TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Ticaret Bakanlığı’na yazı ile iletilmesi hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerileriyle ilgili gerekli girişimi başlattı.