Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 42.Grup (Uzmanlaşmış Destek Hizmetleri) Meslek Komitesi Ocak ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda Komite üyeleri tarafından, malın teslimi veya hizmetin ifasına esas vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi halinde uygulanan KDV’nin, OSGB firmalarında hizmet veren sağlık personeline %8, ISG uzmanlarına ise %18 olarak uygulandığı bildirildi.

Buna göre sektör mensuplarınca verilen tüm hizmetlere uygulanan KDV oranlarında uygulamada birliğin sağlanarak %18’den %8’e çekilmesinin, ülkemizdeki son ekonomik gelişmeler ve piyasa şartları göz önünde bulundurulduğunda, sektör için rahatlatıcı olacağı ifade edildi.

Ayrıca hizmet sektöründe (temizlik, insan kaynakları, güvenlik, çevre, tehlikeli madde vb.) ürün girdisi olmadığı için KDV’nin maliyete direk yansıdığı, dolayısıyla herhangi bir KDV indirimi söz konusu olmadığı gibi tahsilatta yaşanılan gecikmelerin de sektörde finansman sıkıntısı yarattığı bildirilerek, bu sıkıntının kısmen telafisi amacıyla, KDV oranının sektör mensuplarınca uygulanan tüm hizmetlerde %8’e çekilmesi önerildi.

Komite önerisinin TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilerek gerekli girişimlerde bulunulmasına karar verildi.

ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerisiyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.