Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 30.Grup (İnşaat faaliyetleri) Meslek Komitesinin Ocak ayı olağan toplantısında sektörel konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda; Komite üyeleri tarafından, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 21 Haziran 2019 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. Maddesinin (9) fıkrasının (b) bendinde “Riskli yapının/yapıların bulunduğu parsellerde yapım işini üstlenen yapı müteahhidince yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 10’u kadar teminatın idareye verilmesi mecburidir.” ibaresinin yer aldığı hatırlatıldı.

Sektörde inşaat faaliyeti işi ile iştigal eden müteahhitlerin söz konusu % 10’luk bu teminat mecburiyetinden dolayı riskli yapıların kentsel dönüşümü yerine sektör için yüksek olan % 10’luk teminatı vermekten kaçındıkları için mevcutta olan boş arazilere inşaat yapmayı tercih ettikleri ifade edildi.

Bu durumun deprem kuşağında olan ülkemiz insanının hem can güvenliğini riske attığı, hem de sektör mensubu üyelerimizin işlerini olumsuz etkilediği ve dolayısıyla % 10’luk teminat bedelinin kaldırılması gerektiği dile getirildi.

Ayrıca riskli yapıların kentsel dönüşümüne karar verilirken hak sahiplerinin 2/3’ünün çoğunluğuna ihtiyaç duyulduğu, bunun da karar almayı zorlaştırdığı ve zaman zaman tıkanmalara neden olduğu, dolayısıyla karar alma çoğunluğunun % 51’e düşürülmesi gerektiği ifade kaydedildi.

Kentsel dönüşümde hak sahiplerinin m2 bazında kayba uğramaması için emsal değerlerinin yükseltilmesi gerektiği ve ayrıca kentsel dönüşümün parsel bazında değil de en az 2000-3000 m2 ada bazında yapılması gerektiğini belirten komite üyeleri, bu kapsamda, inşaat sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntılar da göz önüne alınarak, komitenin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için TOBB aracılığıyla T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yazı yazılması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verdi.

Hak edişlerinden kesilen stopaj miktarları kaldırılsın

Komite üyeleri tarafından, önümüzdeki günlerde kamuyla iş yapan müteahhitlere yönelik önemli yasal düzenlemeler yapılacağı, bu çerçevede Cumhurbaşkanı’na kamuyla iş yapan müteahhitlere maliyet artışları nedeniyle fiyat farkı kararnamesi çıkarılması için yetki verileceği ifade edildi. Bu bağlamda, özellikle son dönemde kamuya iş yapan müteahhitlerin inşaat malzeme fiyatlarındaki aşırı artış nedeniyle kar elde edemedikleri ve hatta zarar bile ettikleri, söz konusu olumsuz durumu ortadan kaldırmak adına kamuya iş yapan müteahhitlerin hak edişleri ile ilgili fiyat farkına konu aylarda hak edişlerinden kesilen stopaj miktarlarının kaldırılması önerildi.

Önerinin bu konuda bir yasal düzenleme yapılması maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması konusunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verildi.

Kamu ihalelerinde teklif geçerlilik süresi çok uzun

Komite üyeleri tarafından, inşaat faaliyetleri sektöründeki kamu ihalelerinde tekliflerin geçerlilik sürelerinin çok uzun olduğu, günümüz piyasa şartlarında inşaat malzemelerindeki günlük fiyat artışları düşünüldüğünde tekliflerin geçerlilik süresinin en fazla 30 gün olması gerektiği ifade edildi.

Konuyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması için TOBB aracılığıyla T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığı’na yazı yazılması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar veridi.

Müteahhitlerin KDV iadeleri çok geç yapılıyor

Komite üyeleri tarafından, inşaat faaliyetleri sektöründeki müteahhitlerin KDV iadelerinin özellikle son zamanlarda çok geç yapıldığı, bu sürecin bazen yaklaşık 1 seneyi bulabildiği ve ayrıca vergi iadesi sürecinde teminat mektubu istendiği, bu durumunda birçok sektör mensubunu ve Oda üyesini zora soktuğu ifade edildi.

Komite üyeleri, inşaat faaliyetleri sektöründeki üyelerin KDV iadelerindeki sürenin mümkün olduğunca kısaltılması ve bu süreçte teminat mektubu istenmemesi için yasal bir düzenleme yapılması için TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması konusunun Yönetim Kurulu’na sunulmasına karar verdi.

ATSO Yönetim Kurulu, komitenin önerileriyle ilgili gerekli girişimleri başlattı.