Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Antalya turizminin 2022 yılını ziyaretçi sayısında yüzde 48 artışla, 2019 yılına yakın bir düzeyde tamamlayarak bir başarı sergilediğini, buna karşın kira, elektrik başta olmak üzere sabit maliyetlerin artması nedeniyle birçok işletmenin finansman sıkıntısı yaşamaya başladığını bildirdi.

İşletmelerin ayakta kalması ve 2023 sezonuna hazırlanması için finansman sorununun çözüme kavuşturulmasının zaruri olduğunu belirten Bahar, tarımda olduğu gibi turizmde de kredi imkanları ve ödeme takviminde sezonluk çalışma koşullarının dikkate alınmasını, BDDK, EPDK, SGK, TBB gibi kurumlar, bankalar ve enerji dağıtım şirketlerinden özellikle küçük işletmeler için finansman ve ödeme takvimi geliştirmelerini talep etti.

6 Ay Kapalı İşletmeler Sabit Maliyetlerini Karşılamakta Zorlanıyor

Başkan Ali Bahar şunları kaydetti;

“Antalya turizmi 2022 yılını ziyaretçi sayısında yüzde 48 artışla 2019 yılına yakın bir düzeyde tamamlayarak önemli bir başarı sergilemiştir. 2022 yılında Rusya Federasyonu ve Ukrayna’da yaşanan gelişmeler Antalya için özel bir durum yaratmış, tarifeli seferlerle gelen ziyaretçi sayısı ve uluslararası transfer amaçlı gelişler de artmıştır.  

Bununla birlikte Kasım ve Aralık aylarında ziyaretçi sayımızın 300 bin gibi bir düzeye çıkmasına rağmen Ağustos ayındaki yaklaşık 2,5 milyon ziyaretçi sayısıyla karşılaştırıldığında il olarak 12 ay turizm hedefimizin uzağında kaldığı ve turizm faaliyetimizin kış aylarında yüzde 80-90 oranında azaldığı görülmektedir. Turizm beldelerimizde çok sayıda konaklama tesisi, hizmet ve ticaret işletmesi Kasım ayı itibariyle işlerini tatil etmekte ve 6 ay boyunca gelir elde etmeden sabit maliyetlerini karşılamak zorunda kalmaktadırlar.

Turizmde Mevsimlik İşsizlik ve Yetişmiş İşgücü Kaybı Sorunu

Turizmde mevsimlik işsizlik ve yetişmiş işgücü kaybı uzun yıllardır konuşulan ve tümüyle çözüme kavuşmamış bir sorundur. Buna ilave olarak kira, elektrik başta olmak üzere sabit maliyetlerin artması nedeniyle birçok işletme finansman sıkıntısı da yaşamaya başlamıştır. Maliyetlerin ve ödeme hacimlerinin bu denli arttığı bir dönemde finansmana erişimin zorlaşması en fazla turizmde sezonluk çalışan ve kış aylarında kapanan işletmeleri etkilemeye başlamıştır.

Kredi Ödemelerinde Sezonluk Çalışma Koşulları Dikkate Alınsın

İşletmelerin ayakta kalması ve 2023 sezonuna hazırlanması için finansman sorununun çözüme kavuşturulması zaruridir. Bu doğrultuda tarım sektörü kredi ve ödemelerinde nasıl ekim, hasat mevsimleri dikkate alınıyorsa turizmde de kredi imkanları ve ödeme takviminde sezonluk çalışma koşullarının dikkate alınmasının zamanı gelmiştir.

“Kurumlarımızdan yenilikçi çözümler bekliyoruz”

BDDK, EPDK, SGK, TBB gibi kurumlarımız, bankalarımız, enerji dağıtım şirketlerimiz bu konuyu ayrı ayrı ele almalı ve özellikle küçük işletmeler için daha değerli olacak finansman ve ödeme takvimleri geliştirmelidirler. Bu çerçevede KGF kredi paketlerinde sezonluk çalışan işletmelere dönük bir paket düşünülmeli, işletmelere Mayıs ve Haziran ayına kadar ödeme erteleme imkanı sağlanmalı, mesleki eğitim kursları işgücü niteliğini yükselten ve istihdama destek sağlayan daha geniş bir kapsama kavuşturulmalı, turizm çalışanlarına kış aylarında mesleki eğitim desteği sağlanarak mağdur olmaları önlenmelidir. Kurumlarımızdan sorunları kanıtlamak yerine bu tür yenilikçi çözümler geliştirme yönünde daha dinamik bir tavır bekliyoruz.”