Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 45.Grup (Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri) Meslek Komitesi Nisan ayı toplantısını online olarak yaptı.

Komite Üyeleri toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından küçük ölçekli seyahat acentalarına finansman desteği sağlanması amacıyla çıkarılan işe devam kredisi paketi içeriği ve krediden yararlanma şartları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kredi yararlanma şartlarında;

1) Seyahat acentasının 2019 yılı cirosu en az 500.000 (beşyüzbin) Türk Lirası veya üzeri olması gerekmektedir.

2) Seyahat acentasının, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) tabi en az iki personel (Bildirim yapılacak personelin biri Bağkur kapsamında olabilir) çalıştırıyor olması ve kredi süresi boyunca da çalıştırmaya devam edecek olması gerekmektedir.” hükümlerinin bulunduğu dile getirildi.

Üyeler, birinci maddede belirtilen ciro miktarının çok fazla olduğu, nakit sıkıntısı yaşayan pek çok seyahat acentasının 2019 yılında 500.000 TL ciroyu sağlayamadığı, 2. maddede belirtilen SGK’ya tabi en az iki personel çalıştırıyor olma koşulunun da COVİD-19 salgının işleri durma noktasına getirmesi nedeniyle sağlanmasının imkansız olduğunu dile getirdi. 45. Grup Üyeleri, Krediden yararlanma şartlarının güncellenmesi (cironun düşürülmesi ve SGK’ya tabi en az bir personel çalıştırılması) amacıyla TOBB aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna sunulmasına karar verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu komitenin isteğini yerinde bularak gerekli çalışmayı başlattı.