12 Mart 2021’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik Reform Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Ana hedefi “salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim” olarak belirlenen paket, makroekonomik ve yapısal politikalar kapsamında geniş bir yelpazede değerlendirilmiştir. “İstiklalden İstikbale” sloganı ile aktarılan Ekonomi Reformları, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın 23 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı “Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun” paylaşımı ile kamuoyu ile paylaşıldı.

Temel amaçları:

1.Makroekonomik İstikrarın Temini

2.Rekabetçi Üretim ve Verimlilik Artışları

3.Şeffaf, Öngörülebilir ve Hesap Verilebilir Yönetişim

olarak belirlenen paketin 2 ana reform alanı bulunmaktadır: Makroekonomik Politikalar ve Yapısal Politikalar.

Her iki ana reform alanın altında incelenen politikaların amaçları ve detayları aşağıda belirtilmiştir.

Makroekonomik Politikalar

Kamu Maliyesi: Güven ve istikrara dayalı mali disiplin temel önceliğimizdir. Risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulacaktır.

 1. Harcama disiplini sağlanacaktır.
 2. Kamu borç yönetimi güçlendirilecektir.
 3. Vergisel düzenlemeler sadeleştirilecek, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artıran adımlar atılacaktır.
 4. Kamu alım ihalelerinde reform yapılacaktır.
 5. Kamu-özel işbirliği çerçeve kanunu çıkarılacaktır.
 6. Kamu iktisadi teşebbüsleri reformu yapılacaktır.

Fiyat İstikrarı:  Fiyat istikrarının güçlendirilmesi için yapısal önlemler alınacaktır.

 1. Fiyat istikrarı komitesi oluşturulacaktır.
 2. Erken uyarı sistemi kurulacaktır.
 3. Gıda kaybı ve israfı engellenecektir.
 4. Enflasyon ataleti azaltılacaktır.

Finansal Sektör: Finansal sektör güçlendirilecektir.

 1. Bankacılık sektörünün aktif kalitesi artırılacaktır.
 2. Varlık yönetim şirketlerinin kapasitesi güçlendirilecektir.
 3. Faizsiz finans sistemi güçlendirilecektir.
 4. Finansal sektörün kurumsal altyapısı geliştirilecektir.
 5. Sermaye piyasaları güçlendirilecektir.
 6. Finansal kapsayıcılık artırılacaktır.

Cari Açık: Cari açıkla mücadele edilecektir.

 1. Yapısal cari açık azaltılacaktır.
 2. İhracat tabana yayılacak, ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacaktır.
 3. Uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli madenler ve taşlar piyasası oluşturulacaktır.
 4. Sanayide yeşil dönüşüm desteklenecektir.

İstihdam: İstihdamı artıran adımlar atılacaktır.

 1. İstihdam teşvikleri revize edilecektir.
 2. İlave istihdama finansman desteği sağlanacaktır.
 3. Genç istihdamını ve işgücü niteliğini artıracak adımlar atılacaktır.
 4. Yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.
 5. Geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü hızlandırılacaktır.

Yapısal Politikalar

Kurumsal Yönetişim: Şeffaf, hesap verebilir ve güçlü bir kurumsal yönetişim çerçevesi tesis edilecektir.

 1. Finansal istikrar komitesi kurulacaktır.
 2. Ekonomi koordinasyon kurulu kurulacaktır.
 3. Kurumsal yapılar güçlendirilecektir.

Yatırımların Teşvik Edilmesi: Üretken yatırımlar güçlü bir şekilde teşvik edilecektir.

 1. Özel kesim yatırımlarının korunması hakkında kanun çıkarılacaktır.
 2. Devlet destekleri reformu yapılacaktır.
 3. Yatırım teşvik sistemi reforme edilecektir.

İç Ticaretin Kolaylaştırılması: İç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirilecektir.

 1. İç ticareti kolaylaştıracak tedbirler hayata geçirilecektir.

Rekabet: Dijital piyasalarda adil rekabeti geliştirmek için serbest pazar ilkeleri ve Avrupa Birliği düzenlemeleriyle uyumlu adımlar atılacaktır.

 1. Dijital piyasaların düzenlenmesine yönelik kanun teklifi hazırlanacaktır.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi için piyasa gözetimi ve denetimi güçlendirilecektir.

 1. Piyasa gözetim ve denetim kurumu kurulacaktır.

Ekonomik Reform Paketi’ne ilişkin daha detaylı bilgilere bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Bu reform paketi ile ilgili hükümet belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalar yapacaktır. Belirlenen politikalarla Türkiye’nin hemen her anlamda – kamu, cari açık, istihdam, iç ve dış ticaret vb.- gelişmesine katkı sunacak hedefler belirlenmiştir. Eylemlerin hayata geçmesi ile belirlenen hedeflere ulaşıldığında kamu ve özel sektörde önemli gelişmeler kaydedilmesi, ulusal ve uluslararası piyasalarda gelişim gösterilmesi öngörülmektedir.

Seçil Gülbudak Dil

Müşavir