Basit tanımıyla, ‘’Üretim ve çeşitliliğin devamlılığı sağlanırken insanlığın yaşamının daimi kılınabilmesidir.’’

Sürdürülebilirlik kavramı, özellikle Kurumsal Sürdürülebilirlik son zamanlarda karşımıza çıksa da 1983 yılında Birleşmiş Milletlerin yayınladığı ‘’ortak geleceğimiz’’ raporundan sonra hayatımıza yavaş yavaş girmeye başlamıştır.

Bugün geldiğimiz noktada çevresel tehditlerin dünyamız açısından korkutucu gözükmesi, kırmızı alarmlarının çalmasına neden oldu. İklim Krizi tüm dünya ülkelerinin gündemine oturdu. Bu sayede birçok çevresel önlemler alınmaya, projeler üretilmeye ve konu ile ilgili farkındalıklar yaratılmaya başlandı. Aslında bu kavrama sadece ekolojik olarak bakmamak lazım, sosyal ve ekonomik bileşenleri de olan bir terimdir.

Gelecek nesillere sosyal, ekonomik ve çevresel koşulları devam ettirebilir, yaşanabilir bir dünya miras bırakabilmek için sürdürülebilirlik kavramını hayatımıza entegre etmeliyiz. Sadece günümüz koşullarında hareket edip, bilinçsizce tüketmek, çocuklarımız ve gençlerimiz için bencillik olur.

Doğal kaynakların, insanların tüketim çılgınlığından dolayı sıfıra doğru hızla indiğini maalesef hepimiz biliyoruz. Bunun için de yenilenebilir kaynaklara yönelmeli ve üretimimize çevreye zarar vermeyecek süreçler katarak devam etmeliyiz. Atıkları olabildiğince azaltarak hatta hiç atık oluşturmamak hedefiyle ilerleyerek, Yalın ve Yeşil Yaklaşımını işletmelerimiz politika haline getirmelidir. Değişime ayak uyduramayan firmaların rekabet gücünün zayıfladığı ve zamanla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı zor bir dönemdeyiz. Harekete geçmek için beklemek ve hemen hamle almak gerekiyor. Ayrıca sağlık, hayat ve eğitim kalitesinin yükselmesi için de sürdürülebilirlik kavramı önemlidir.

Çeşitli yaklaşımlarla bakış açımızı değiştirip, bu yolda evrilerek sürdürülebilir olmayı öğreneceğiz. Örnek olması açısından; surdurulebilirlik.com.tr adresinden hangi sektörlerde ne gibi belgelendirmelerle, rekabet piyasasında öne çıkabileceğinizi araştırabilirsiniz. Karbon Ayak İzi Çalışmaları, İş’te Eşit Kadın sertifikası, Yeşil Kontrol sertifikası, Yeşillenen Oteller vb… İlgilenenler için bu konuyla ilgili çeşitli konferans, zirveler, webinarlar ve etkinlik takvimleri bulunmaktadır.

ATSO’nun, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik temelinde Antalya’nın ve üyelerinin ortak menfaatlerini önde tutma ilkesi gereği, köprü görevi üstlenerek bu konuda tüm şirketlerimiz için harekete geçme çağrısında bulunuyoruz, yol ve yön göstermeye çalışıyoruz. Farkındalık yaratmak için eğitimler düzenliyoruz. Etkinlikler planlıyoruz. Paydaşlarımızın yaptıkları çalıştaylara destek veriyoruz. Yeni projeler üretmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilir ofis yönetimi konusunda danışmanlık alarak kendi personelimizi de bilinçlendirmeye özen gösteriyoruz.

Sürdürülebilirlik yolculuğunda, hep birlikte hareket ederek daha iyi bir gelecek için değişimlere hazırız.

ATSO Kurumsal Gelişim Müdürlüğü