42.Grup (Uzmanlaşmış destek hizmetleri) Meslek Komitesi, kalitesiz hizmet veren ve rekabet kurallarına aykırı hareket eden meslektaşlarına yönelik denetimlerin yapılmasını istedi.

Komite üyeleri, Özel Güvenlik sektörü mensubu üyelerinizden gelen şikayetleri değerlendirdi. Odamız 42. Grubuna kayıtlı bazı güvenlik firmalarının piyasa şartlarının çok altında iş yaptığını bildiren komite üyeleri, bu durumun haksız rekabete neden olduğunu ve bu nedenle de pek çok firmanın zarara uğradığını belirttiler.

Komite, müşteriye kalitesiz hizmet veren, rekabet kurallarına aykırı davranan işletmelere yönelik denetimlerin arttırılması maksadıyla TOBB aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na yazı yazılmasını istedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisini olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.