28.Grup (Kırtasiye, fotoğraf ve tercümanlık hizmetleri) Meslek Komitesi, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1907 ve 1935 yılları arasında yazdığı kitaplar ve yazıların Milli Eğitim Müfredatına alınmasını önerdi. Komite ayrıca tercümanlık konusunda sık sık sorunların yaşandığını bunun önlenebilmesi için tercümanların yeterlilik sınavından geçirilmelerini ve sık sık denetlenmelerini istedi.

Komite üyeleri, Atatürk’ün yazdığı önemli kitapların isimlerini şöyle sıraladılar:

Cumali Ordugâhı, Süvari, Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları. 1907 – Takımın Muharebe Talimi (General Litzman’dan çeviri) 1908 – Tabiiye ve Tatbikat Seyahati, 1911 – Bölüğün Muharebe Talimi,1912 – Zabit ve Kumandan İle Hasbıhal, 1918 – Anafartalar Muharebelerine Dair Hatıralar, 1919 – Nutuk, 1927 – Medeni Bilgiler ve Atatürk’ün El Yazıları, 1930 – Tarih II, Orta Zamanlar. (İslam Tarihi Bölümü) 1931 – Geometri Kitabı, 1935 – Hakimiyet-i Milliye, Minber ve Ulus Gazetesi’ndeki yazılar.

Komite üyeleri, Atatürk’ün yazmış olduğu bu önemli kitapların unutulmaması ve gençlerimizin söz konusu kitaplardaki bilgilerden yoksun kalmaması için milli eğitim müfredatına alınmasını önerdiler. Bu çerçevede, öneri ve taleplerinin TOBB aracılığıyla T.C. Milli Eğitim Bakanlığına iletilmesi istendi.

TERCÜMANLIK SORUNLARI

Komite üyeleri, tercümanlık sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak sektörün genelinde yaşanan sorun ve çözüm önerilerini sıraladılar.

Buna göre,

a) Sektördeki en önemli sorunun, herhangi bir odaya kaydı olmadan, piyasadaki firmalarla, noter ve mahkemelerle kayıt dışı çalışan tercüme bürolarının faaliyetlerinin olduğu belirtilmiştir. Bu konuda hizmet alan firma ya da kurumların mutlaka odaya kayıtlı olduklarına dair belge istemeleri gerektiği dile getirilmiştir. Ayrıca, devletimizin kurumlarının da kayıt dışı ile mücadele konusunda bu tür işletmeleri sık aralıklarla denetlemesi gerektiği ifade edilmiştir.

b) Ülkemizde çeviri firması kurmanın ve işletmenin hiçbir yasal koşul veya standardının olmadığı, hizmet alımlarında yetkinlik ve yeterlilik gözetilmediği, buna bağlı olarak kalitesiz ve yanlış çeviri hizmetleri verildiği ifade edilmiştir. Bu konuda da çevirmenlik mesleğini icra edecek kişilerin belirli bir yetkinliğe sahip olduğunu belirleyen yeterlilik sınavlarından geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Komite üyeleri, bu çerçevede yukarıda bahsi geçen tercümanlık sektörünün sorunları ve çözüm önerileri konusunda bir yasal düzenleme yapılmasının sağlanmasını ve bu maksatla TOBB aracılığıyla T.C. Ticaret Bakanlığına yazı yazılmasını istediler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin öneri ve isteklerini olumlu bularak gerekli yazışmaları başlattı.