Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 27. Grup (Oyuncak, Züccaciye ve Hediyelik Eşya) Meslek Komitesi Aralık ayı olağan toplantısını elektronik ortamda gerçekleştirdi.

Komite üyeleri, Covid-19’un ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin bir nebze olsun azaltılabilmesi amacıyla 31 Temmuz 2020 tarih ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 01.08.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında iş yeri kiralamalarında uygulanan stopaj oranının yüzde 20’den yüzde 10’a; yine iş yeri kiralamalarında uygulanan KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürüldüğü dile getirdi.

Şirketlerin aktifinde kayıtlı işyerlerini kiraya veren şirketler ile ticari faaliyeti bulunan ve gayrimenkulleri ticari işletmesinin aktifinde kayıtlı olan gerçek kişilerin yaptıkları kiralamalarda, “kira tutarı üzerinden” fatura düzenlenmeleri gerektiği hatırlatılarak, bu tür kiralamalarda kirasını fatura karşılığında ödeyen kiracıların yukarıda bahsi geçen kararla KDV ödemelerini 31.12.2020 tarihine kadar yüzde 10 daha az ödedikleri belirtildi.

Covid-19 küresel salgınının ülkemizi de etkisi altına aldığı bu sürecin ne kadar daha devam edeceği konusunda belirsizliklerin bulunması nedeniyle iş yerini açamayan, açsa bile iş yapamayan sektör mensubu üyelerin zor durumda olduğunu vurgulayan Komite üyeleri, bütün sektörlerin en büyük sorunlarından birisi olan kira sorunun çözümü noktasında yapılan indirim ve süre uygulamasının yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Bu kapsamda, hem iç hem de dış turizmle ilgili birçok alt sektörün kısa sürede geri döndürülemeyecek şekilde hasar almasını engellemek amacıyla Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında iş yeri kiralamalarında yapılan indirim ve süre uygulamasının tekrar gözden geçirilerek kiracı işletmelerin KDV ve stopaj vergisinin yüzde 1’e düşürülmesi için yasal düzenleme yapılması maksadıyla TOBB aracılığıyla T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılması konusunun Yönetim Kuruluna sunulmasına ile karar verildi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisi üzerine gerekli girişimleri başlattı.