40.Grup (Sigortacılık) Meslek Komitesi, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.’ye bağlı fatura ödeme merkezlerinin sigorta acenteliği yetkisi olmamasına rağmen poliçe tanzim etmeleri için baskıya maruz kaldıklarını belirterek gerekli girişimlerde bulunulmasını istedi.

Grup üyelerinden gelen şikayetlerde, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş.ne bağlı fatura ödeme merkezlerine, sigorta acenteliği yetkisi olmamasına rağmen merkezleri tarafından farklı branşlardaki sigorta poliçelerinin tanzim edilmesine aracılık etmeleri için baskı yapıldığını belirten komite üyeleri, sigorta poliçelerinin de Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından yapıldığını ifade ettiler.

Komite üyeleri, CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından fatura ödeme merkezlerine “Kasko, Trafik ve DASK sigorta işlemlerinde bizim sistemimiz dışında işlem yapıldığı tespit edilmesi durumunda yapan bayinin abonelik işlemleri sistemden kapatılacaktır. Bu sebep ile tüm bayiler sizlere kurulan kiosk cihazını aktif kullanmalıdır.” şeklinde mesajlar atılarak, müşterilerine sigorta yaptırmaları yönünde baskılar yapıldığı dile getirdiler.

Sigortacılık Kanunu gereğince levhaya kayıtlı olmayan ve ayrıca SEGEM belgesi olmayan teknik personellerin ve kuruluşların sigorta poliçesi tanzim edemeyeceği, ayrıca ilgili kanun gereğince bu durumun suç teşkil ettiğini belirten komite üyeleri, bu çerçevede, yukarıda bahsedilen konunun, değerlendirilmesi ve gerekli girişimlerde bulunulması maksadıyla TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne iletilmesini istedi.

TRAFİK SİGORTASINDA KADEME FARKI

Komite üyeleri, müşterilerinin satmış oldukları araçlarında (otomobil)  zorunlu trafik sigorta teklifinde 7. kademe referansı olmasına rağmen, sigortalılarının yeni  aldıkları araçlarına (otomobil) zorunlu trafik sigortası teklifinde referansın 4. kademeye düştüğünü belirterek, bu konu ile ilgili bölge müdürlüklerine talep açtıklarında da “Sigorta Bilgi Merkezi (SBM)’nin otomatik olarak referans bilgilerini çektiği ve buna müdahalede bulunamadıkları” şeklinde cevaplar alındığını ifade ettiler.

Bu durumda, hem sigorta acentelerinin müşterilerine karşı zor durumda kaldığı, aradaki fiyat farkının açıklamasını yapamadığı, hem de sigortalının fazla sigorta primi ödemek zorunda kalarak mağdur edildiği belirten komite üyeleri, bu çerçevede yukarıda bahsedilen olumsuz durumun ortadan kaldırılması için konunun değerlendirilmesi ve gerekli girişimlerde bulunulması maksadıyla TOBB Sigortacılık Müdürlüğü’ne iletilmesini istediler.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu komitenin kararlarını olumlu bularak gerekli girişimlere başladı.