Antalya Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren ATSO Akademi’de 16-17 Temmuz tarihlerinde iki eğitim gerçekleştirildi.

MALİYET MUHASEBESİ

16 Temmuz’da düzenlenen “Maliyet Muhasebesi Bilgilendirme Semineri”nde eğitmen Mahmut Düzgün tarafından katılımcılara; “Finansal bilgi sistemi ve maliyet muhasebesi, Maliyet muhasebesinin amaçları, maliyet gider harcama kavramları, Maliyet türleri ve etkileri Tek düzen muhasebe sisteminde maliyet muhasebesi, Üretim maliyetini oluşturan unsurlar, Direkt ilk madde ve malzeme giderleri ve uygulanması, Direkt işçilik giderleri, Genel üretim giderleri ve uygulanması, Satışların maliyeti tablosu, Kapsamına göre maliyet muhasebesi yöntemleri, Tam maliyet, Değişken maliyet, Asal maliyet, Normal maliyet, Sipariş maliyet sistemi ve uygulanması, Safha maliyet sistemi ve uygulanması, Maliyet muhasebesinde yeni yaklaşımlar” konularında bilgiler verildi. Seminere 30 kişi katıldı.

KURUMSAL İTİBAR VE İMAJ YÖNETİMİ

17 Temmuz’da düzenlenen “Kurumsal İtibar ve İmaj Yönetimi Bilgilendirme Semineri”nde ise eğitmen Bilge Ünlüer tarafından katılımcılara; “İtibar kavramı, Kurumsal itibar / marka itibarı, Kurum imajının itibarla ilişkisi, Kurumsal itibarın ilişkili olduğu kavramlar (kurum kimliği, kurum felsefesi, kurumsal İletişim, Kurumsal dizayn, kurumsal davranış, misyon&vizyon&değerler), Kurumsal itibarın stratejik açıdan önemi ve paydaşlarla olan ilişkisi, Kurumsal itibarı etkileyen kriterler, Kurumsal itibarınızı nasıl oluşturursunuz ve süreci nasıl yönetirsiniz? Kurum kimliği yapıları ve yapılarına göre itibar yönetimi, Tekli kimlik- monolitik kimlik ve yönetimi, Desteklenen kimlik ve yönetimi, Marka kimliği ve yönetimi, Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) nedir? Nasıl planlanmalıdır? Kurum itibarı ve kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) arasındaki ilişki, Oluşturulmak istenen imaja ve kimliğe yönelik aksiyon belirleme, Kurum içi markalaşma, Kurumsal itibar ölçümleri, Kriz dönemi iletişimine nasıl yaklaşılmalı?” konularında bilgiler verildi. Seminere 38 kişi katıldı.

 

ATSO Akademi Etkinlik Takvimi;

https://www.atso.org.tr/takvim/2/2/goster.html