20.Grup (İzolasyon, seramik ve sıhhi tesisat malzemeleri) Meslek Komitesi, Katma Değer Vergisi (KDV) ödemesine kolaylık getirilmesi amacıyla kredi kartı ile ödeme ve en az 6 ay taksit uygulamasının sağlanmasını önerdi.

Modern toplum düzeni çerçevesinde ülkelerin en önemli gelir kaynaklarından birisinin vergilerin oluşturduğunu belirten komite üyeleri, vatandaşa sunulan sosyal hizmetlerin ve kamu hizmetlerinin daha kapsamlı ve sürdürülebilir olabilmesi için vergilerin çok büyük önem arz ettiğini, bunun yanında, vergilerin süresinde tahsilinin de büyük önem taşıdığını vurguladılar.

Türkiye’de vergi ödemelerinin bazı vergi türlerinde kredi kartıyla mümkün olabildiği, bazı vergi türlerinde ise bunun mümkün olmadığını belirten komite üyeleri, örnek olarak, MTV ve GMSİ (Gayrimenkul sermaye iradı-kira geliri) vergilerini gösterdi. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden kredi kartıyla ödeme yapılabildiğini ifade eden komite üyeleri, büyük miktarlar tutan vergilerden birisi olan KDV’de kredi kartına taksitlendirme yapılamadığını ifade ettiler.

Ülkemizin ekonomik bir darboğazdan geçtiği bu süreçte katma değer vergisi tutarlarının üyelerimizin en çok ihtiyaç duyduğu zamanda kredi kartı uygulaması ile ödenebilmesini isteyen komite üyeleri, bunun sağlanması halinde mükelleflerin çok daha az zaman ve emek harcayarak vergisel yükümlülüklerini kolayca yerine getirmelerine imkan sağlayacağı ve vergiye gönüllü uyum düzeyinin yükselmesini teşvik edeceğini belirttiler.

Komite, mevcut ekonomik koşullarda üyelerimizin rahat bir nefes almasına olanak sağlayabilmek maksadıyla, katma değer vergisinin kredi kartı ile ödenebilmesi ve en az 6 ay taksitlendirilebilmesinin önünün açılması için TOBB aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmasını önerdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu, komitenin önerisini olumlu bularak gerekli yazışmayı başlattı.