Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 42.Grup (Uzmanlaşmış destek hizmetleri) Meslek Komitesi Nisan ayı toplantısını online olarak yaptı.

Toplantıda Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısıyla birlikte, virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devletin tüm imkânlarının seferber edildiği ve bazı önemli kararların alındığı hatırlatıldı. Bu kararlardan bir tanesinin de kısa çalışma ödeneğinin devreye sokulması olduğu belirtildi. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının ne olduğu ve nasıl yararlanılabileceği sorusunun Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri ve çalışanları için büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın İSG profesyonellerini bu süreçte seferber ilan ettiği ve yapılan duyurularla OSGB’cilere önemli sorumluluklar yüklendiği kaydedildi.

Üyeler, Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin taahhütlerini (atamaları) mevcut salgın nedeniyle yerine getirdikleri, kısa çalışma ödeneğine de bilgi karmaşası olması nedeniyle başvuru yapamadıkları, mevcut durumda kısa çalışma ödeneği için başvuru yapmaları halinde cezai yaptırımlarla karşılaşılıp karşılaşılmayacağı konusunda tereddütler yaşadıklarını ifade etti.

Hizmet verilen işyerleri çalışanlarının bir kısmı ya da tamamı için Kısmi Çalışma Ödeneği (KÇÖ) başvurusunda bulundukları, dolayısıyla İSG-Katip sisteminde çalışan sayılarında bir azalma görünmediğinden atama dakika/saatlerinin devam ettiğini belirten üyeler; “Atama saatlerinde değişiklik olmadığından OSGB firmalarının kısmi çalışma başvurusu yapamadıklarını bu amaçla, İSG-katip sisteminde KÇÖ başvurusu kabul edilen, 65 yaş ve üstü çalışanlar, ücretli-ücretsiz izinde olanlar ile kronik rahatsızlıklar vb. nedenlerle işyerlerine gidemeyenlerin mümkün ise toplam çalışan sayısına dahil edilmemesi amacıyla farklı bir uygulama yapılmasının yararlı olacağını söyledi.

Komite üyeleri bu durumun mümkün olmaması durumunda Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının atama saatlerine göre değerlendirilmemesi, fiili çalışmaların dikkate alınması önerisinin TOBB aracılığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu komitenin isteğini yerinde bularak gerekli çalışmayı başlattı.